Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

Δείτε το νέο ασφαλιστικό. Ν.4387/16 (ΦΕΚ 85 Α/12-05-2016)


Ο νόμος 4387-16, ΦΕΚ 85 Α 12-05-2016 για το νέο ασφαλιστικό Ν.4387/16 (ΦΕΚ 85 Α/12-05-2016) : Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε τις διατάξεις που σας ενδιαφέρουν πατώντας:Εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: