Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

Σύμβολα ανάγνωσης ναυτικών χαρτών


 Οι ναυτικοί χάρτες περιέχουν όλο εκκείνο το πλήθος πληροφοριών που χρειάζονται οι ναυτιλλόμενοι με ενδιαφέρον στις επισημάνσεις κινδύνων, ενδείξεις βαθών, χαρακτηριστικά ακτής, στοιχεία φάρων κ.λ.π.
Λόγω της
μεγάλης ποικιλίας και του πλήθους των πληροφοριών, οι αποδόσεις των στοιχείων γίνονται με συμβολισμούς και συντμήσεις . Τις επεξηγήσεις όλων των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στους Ελληνικούς χάρτες παρέχει ο εδικός χάρτης ΧΕΕ 64, που εκδίδει η υδρογραφική υπηρεσία σε ειδικό τόμο. με ταξινόμηση σε 21 ομάδες. οι πίνακες που ακολουθούν είναι αποσπάσματα μόνο από το σύνολο.
ΑΚΤΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΑΚΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ κ.λπ.
ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΒΑΘΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΥΘΟΥ

ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: