Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Ελάχιστα επιτρεπόμενα μεγέθη αλιευμάτων


Ελάχιστα επιτρεπόμενα μεγέθη  αλιευμάτων

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ                     ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ                    ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ-ΒΑΡΟΣ
                                                     

   ΨΑΡΙΑ-ΜΑΛΑΚΙΑ-ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ

ΒΛΑΧΟΣ
                 POLYPRION AMERICANUS
45 εκ.
ΓΑΥΡΟΣ
                 ENGRAULIS ENGRASIOLUS
9 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
                 SOLEA SOLEA (VULGARIS)
20 εκ.
ΓΟΠΑ
                 BOOBS BOOBS
10 εκ.
ΚΑΜΠΑΝΑΣ
                 DIPLODUS VULGARIS
18 εκ.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ή ΚΑΜΠΑΝΑΣ
                 DIPLODUS VULGARIS
18 εκ.
ΚΕΦΑΛΑΣ
                PAGELLUS BOGARAVEO
33 εκ.
ΚΕΦΑΛΟΙ
                MUGIL Spp.
16 εκ.
ΚΕΦΑΛΟΣ
                MUGIL CEPHALUS
16 εκ.
ΚΟΛΙΟΣ
                SCOMBER JAPONICUS
18 εκ.
ΚΟΡΑΣΣΙΟΣ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
                CARASSIUS CARASSIUS
15 εκ.
ΚΟΡΕΓΟΝΟΙ
               COREGONUS spp
20 εκ.
ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑ
               MULLUS BARBATUS
11 εκ.
ΚΥΠΡΙΝΟΙ ή ΓΡΙΒΑΔΙΑ
               CYPRINUS spp
30 εκ.
ΛΑΥΡΑΚΙ
               DICENTRARCHUS LABRAX
25 εκ.
ΛΙΤΣΑ
               LICHIA AMIA
14 εκ.
ΛΥΘΡΙΝΙ ΚΟΙΝΟ
               PAGELLUS ERYTHRINUS
15 εκ.
ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ
               LITHOGNATHUS MORMYRUS
20 εκ.
ΜΟΥΣΜΟΥΛΙ
               PAGELLUS ACARNE
17 εκ.
ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ
               MERLUCCIUS MERLUCCIUS
20 εκ.
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ
               MULLUS SURMULLETUS
11 εκ.
ΜΥΤΑΚΙ
               DIPLODUS PUNTAZZO
18 εκ.
ΟΥΓΑΙΝΑ ή ΜΥΤΑΚΙ
               DIPLODUS PUNTAZZO
18 εκ.
ΠΕΡΚΑ
               PERCA FLUVIATILIS
18 εκ.
ΠΕΣΤΡΟΦΑ
               ONCORHYNCHUS MYKISS
20 εκ.
ΡΟΦΟΣ
               EPINEPHELUS MARGINATUS
45 εκ.
ΣΑΡΓΟΣ
               DIPLODUS SARGUS
23 εκ.
ΣΑΡΔΕΛΑ
               SARDINA PILCHARDUS
11 εκ.
ΣΑΦΡΙΔΙ
              TRACHURUS Spp.
15 εκ.
ΣΚΟΥΜΠΡΙ
              SCOMBER SCOMBRUS
18 εκ.
ΣΠΑΡΟΣ
              DIPLODUS ANNULARIS
12 εκ.
ΣΦΥΡΙΔΑ
              EPINEPHELUS spp
45 εκ.
ΤΙΓΚΑ ή ΓΛΗΝΙ
              TINCA TINCA
15 εκ.
ΤΟΝΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ (ΚΟΙΝΟΣ)
              THUNNUS THYNNUS
115 εκ. (ή 30 κιλά)
ΤΣΙΠΟΥΡΑ
              SPARUS AURATA
20 εκ.
ΦΑΓΚΡΙ ΚΟΙΝΟ
              PAGRUS PAGRUS
18 εκ.
ΦΡΙΣΣΑ
             SARDINELLA AURITA
10 εκ.
ΧΕΛΙ
             ANGUILLA ANGUILLA
30 εκ.
ΧΤΑΠΟΔΙ
            OCTAPUS VULGARIS
500 χλγρ.
Απαγορεύεται, εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις , η εμπορία κάθε είδους ψαριών, που έχουν μήκος μέχρι και οκτώ (8) εκατοστά.ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ                       ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ                 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ-ΒΑΡΟΣ
                                                                  

  ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ

ΑΣΤΑΚΟΚΑΡΑΒΙΔΑ
             HOMARUS GAMMARUS
30 εκ. (ολικό μήκος) - 10,5 εκ. (μήκος κελύφους)
ΑΣΤΑΚΟΣ
            PALINYRIDAE
9 εκ.(μήκος κελύφους) ή 420 χλγρ.
ΓΑΜΠΑΡΗ (ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΑΡΙΔΑ)
            PARAPENAEUS LONGIROSTRIS
2 εκ.(μήκος κελύφους)
ΚΑΡΑΒΙΔΑ
            NEPHROPS NORVEGICUS
7 εκ.(ολικό μήκος) - 2 εκ. (μήκος κελύφους

ΟΣΤΡΑΚΑ

ΑΚΑΝΘΩΤΟΣ ΣΤΡΟΜΠΟΣ
BOLINUS BRANDARIS
6 εκ.
ΑΥΤΙ
HALIOTIS TUBERCULATA
6 εκ.
ΑΧΙΒΑΔΑ
RUDITAPES DECUSSATUS
4,5 εκ.
ΑΧΙΒΑΔΑΚΙ Η ΠΕΤΣΙΝΑΚΙ
SPISULA SUBTRUNCATA
2,5 εκ.
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ
CALLISTA CHIONE
4,5 εκ.
ΈΣΠΕΡΟΣ
GARI DEPRESSA
4 εκ.
ΚΑΛΟΓΝΩΜΗ
ARCA NOAE
5 εκ.
ΚΟΧΥΛΙΑ
VENERUPIS SPP
2,5 εκ.
ΚΥΔΩΝΙΑ
VENUS SPP
4 εκ.
ΛΕΙΟ Η ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΤΕΝΙ
FLEXOPECTEN GLABER
4,5 εκ.
ΜΥΔΙ
MYTILUS GALLOPROVINCIALIS
5 εκ.
ΠΟΡΦΥΡΑ
THAIS HAEMASTOMA
5 εκ.
ΠΟΥΡΛΙΔΑ Η ΚΑΤΡΟΥΛΙΔΑ
CERASTODERMA GLAUCUM
4 εκ.
ΣΤΡΕΙΔΙ
OSTREA EDULIS
7 εκ.
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΧΙΒΑΔΑ
DOSINIA EXOLETA
4 εκ.
ΣΤΡΟΜΠΟΣ
PHYLLONOTUS TRUNCULUS
5 εκ.
ΤΕΛΛΙΝΑ Η ΦΑΣΟΛΑΚΙ
DONAX TRUNCULUS
3 εκ.
ΧΑΒΑΡΟ
MODIOLUS BARBATUS
5 εκ.
ΧΤΕΝΙ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ή ΜΕΓΑΛΟ ΧΤΕΝΙ
PECTEN JACOBEUS
10 εκ.
ΧΤΕΝΙ Η ΚΑΛΟΧΤΕΝΟ
AEQUIPECTEN OPERCULARIS
5 εκ.
ΨΕΥΤΟΚΑΛΟΓΝΩΜΗ
BARBATIA BARBATA
5 εκ.
ΨΕΥΤΟΚΥΔΩΝΟ
CHAMELLEA GALLINA
3,5 εκ.
Η ΜΕΤΡΗΣΗ TOY ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΣΤΡΑΚΟΥ.


ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ                           ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ              ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ-ΒΑΡΟΣ
                                                                          

ΔΟΛΩΜΑΤΑ

ΓΑΡΙΔΑΚΙ
PLAEMON SPP
5 εκ.
ΓΥΛΟΣ Η ΓΥΑΛΟΨΩΛΟΣ Η ΨΩΛΙΑΓΚΟΣ Η ΛΑΘΟΥΡΙ
HOLOTHURIA
15 εκ.
ΚΑΤΣΙΜΑΜΑΛΟ Η ΣΤΡΟΜΠΑΡΙ Η ΠΑΔΑΡΑΤΟ Η ΠΟΡΦΥΡΑ Η ΚΥΡΙΚΙ Η ΣΚΑΛΤΡΙΝΙ
PAGURIDAE
5 εκ.
ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ
ARENICOLA MARINA
20 εκ.
ΜΑΜΟΥΝΙ Η ΛΑΣΠΟΓΑΡΙΔΑ Η ΚΑΡΑΒΙΔΑΚΙ
UPOGEBIA SPP
5 εκ.
ΜΑΥΡΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ
EUNICIDAE
15 εκ.
ΠΕΤΑΛΙΔΑ
PATELLA SPP
3 εκ.
ΣΑΜΑΡΙ Η ΣΑΝΤΟΙΤΣ
SOLENOCURTUS STRIGILATUS
7 εκ.
ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΜΜΟΥ
OPHELIA BICOMIS
5 εκ.
ΣΚΟΥΛΗΚΙ Η ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ
HEDISTAE DIVERSICOLOR
30 εκ.
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΜΜΟΥ
ENSIS SILIQUA ΚΑΙ SOLEN MARGINATUS
8 εκ.
ΤΡΙΧΙΑ
MARPHYSA SPP
20 εκ.
ΤΣΟΥΤΣΟΥΝΙ ΑΣΠΡΟ Η ΑΓΡΙΟ
GOLFINGIA ELONGATA
7 εκ.
ΤΣΟΥΤΣΟΥΝΙ ΚΑΦΕ Η ΜΑΝΑ Η ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΝΟΤΙΑΣ
SIPUNCULUS NUDUS
15 εκ.
ΦΑΡΑΩ
EUNICE APHRODITOIS
60 εκ. ή 150 χλγρ.
ΦΩΛΑΔΑ Η ΦΤΕΡΑ ΑΓΓΕΛΟΥ Η ΠΕΤΡΟΣΩΛΗΝΑΣ
PHOLAS DACTYLUS
8 εκ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: