Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

ταπεινός ψαράς

Ο Παναγιώτης έκανε δηλώσεις και είπε ότι είναι ταπεινός ψαράς!